Výběr z 30 virtuálních prohlídek32: Roztoky - místo u Metuje,

které naleznete asi uprostřed stezky vedoucí podél řeky z Nového Města k Bartoňově útulně.
Zpět Nápověda