Přehrada Les Království

Kategorie Příroda

Hlavním účelem vodního díla Les Království bylo zmírnění průchodu velkých vod na Labi a částečná ochrana území pod hrází.Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1920 až 1923.

Po stránce architektury patří toto vodní dílo k nejhezčím vodohospodářských stavbám v republice. Od roku 1964 je tento objekt zapsán jako kulturní památka.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa