Přehrada Les Království

Kategorie Příroda

Hráz byla postavena v letech 1910 – 1919 jako tížná oblouková z kamenného zdiva na trasocementovou maltu. Jako materiál je použit královedvorský pískovec získaný z místního výlomu.Návodní líc je tvořen řádkovým, vzdušní líc kyklopským zdivem.Kromě hráze tvoří vodní dílo i obtokové tunely ( jasně patrné na snímku ), přelivy, výpusti a 182 metrů dlouhá ochranná zeď k zamezení průsaků.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa