Přehrada Les Království


Kategorie Příroda


Hráz byla postavena v letech 1910 – 1919 jako tížná oblouková z kamenného zdiva na trasocementovou maltu. Jako materiál je použit královedvorský pískovec získaný z místního výlomu.Návodní líc je tvořen řádkovým, vzdušní líc kyklopským zdivem.Kromě hráze tvoří vodní dílo i obtokové tunely ( jasně patrné na snímku ), přelivy, výpusti a 182 metrů dlouhá ochranná zeď k zamezení průsaků.


Další prohlídky z tohoto místa