Rychnov nad Kněžnou

Kategorie Města, obce

Sousoší před zámkem

Jádro skupiny tvoří bohatě členitá, raně barokní plastika P. Marie na vysokém korintském sloupu a dvě další plastiky, sv. Jan Nepomucký a sv. František z Pauly. Sloup P. Marie vztyčen roku 1692, mladší sochy světců byly přidány spolu s balustrádou ve 20. letech 18. století. Hodnotná díla neznámých barokních autorů.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa