Rychnov nad Kněžnou

Kategorie Kulturní památky

Kostel Nejsvětější Trojice

Monumentální, orientovaná jednolodní stavba, situovaná v mírném svahu nad zámkem. Stavební historie je značně složitá a mnohotvárná. Počátky stavby spadají do přelomu 16. a 17. století (1594), kdy byla pražským patricijem Kryštofem Betenglem, údajně v místech zbořeného středověkého hradu založena jednolodní stavba s věží. Za 30.leté války byl objekt znehodnocen a v roce 1666 opraven. Pronikavý stavební zásah do výtvarné podstaty stavby přinesla barokní architektonická činnost Kolowratů, poznamenaná účastí předního architekta Giovanni Santiniho. V letech 1710 ? 1713 dal Santini západní stranu kostela s věží strhnout a před kostel postavil mohutnou kulisu barokního průčelí, posunutou na osu zámku.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa