Dvůr Králové - Braunův Betlém

Kategorie Kulturní památky

Na návrší Nový les, nad obcí Žíreč, vytvořil M. B. Braun se svými žáky v období let 1723 až 1733 rozsáhlý soubor plastik nazvaný dle ústředního díla Betlém. Galerie vznikla přímo na místě objevu nebo těžby kamene. Od roku 1970 je Betlém veden jako kulturní památka a World Monument Fund jej nedávno zařadil mezi 100 nejohrože­nějších památek světa. Nejslavnějším dílem je socha sv. Onufria, jehož kopie zdobila náš výstavní pavilon na světové výstavě v Ósace v roce 1970.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa