Jeseník nad Odrou - povodeň

Kategorie Příroda

Panorama v nižší letové hladině nad postiženou oblastí. Povšimněte si na fasádách domů jak vysoko dosahovala záplavová vlna. Několik domů je vážně poničeno a snad žádný plot nezůstal na svém místě. Tráva a veškerá zeleň přesně kopíruje směr záplavové vlny.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa