Vichřice Tasovice- 3 roky poté

Kategorie Příroda

Takto neutěšeně vypadá místo po tornádu z roku 2008. Les se ještě dlouho nevzpamatuje z této přírodní katastrofy. Malé stromky jsou již vysazeny ale bude to trvat léta, než zde zase bude vzrostlý les jako před osudným 25.červnem 2008.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa