Česká Třebová - Kostel svatého Jakuba Většího

Kategorie Města, obce

Současnému klasicistnímu svatojakubskému kostelu předcházely nejméně dva starší, oba stály na tomtéž místě. První padl za oběť požáru v roce 1636, do roku 1640 byl nahrazen druhým, který však vyhořel po úderu blesku do kostelní věže v roce 1793. V roce 1794 byla zahájena stavba nové svatyně, kterou finančně zaštítil majitel panství Alois z Lichtenštejna. Stavba byla dokončena v roce 1801. Zásluhy tehdejšího majitele panství o vybudování připomíná pamětní deska, která dodnes zdobí průčelí kostela. Roku 1884 byl českotřebovský chrám ještě jednou ohrožen ohněm. Shořela střecha se sanktusníkem, velká věž s hodinami a zvony. Po rekonstrukci byl kostel roku 1888 znovu vysvěcen. Kromě pravidelných bohoslužeb se v kostele konají vánoční koncerty i koncerty vážné hudby v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka a Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. U příležitosti akce Noc kostelů se v areálu pořádají prohlídky s výkladem průvodce a s doprovodným programem. Areál kostela sv. Jakuba je dalším zastavením naučné stezky Krok za Krokem.

www.ceska-trebova.cz

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa