Ústí nad Orlicí -

Kategorie Kulturní památky

Hernychova vila ve své reprezentativní podobě z období florální secese plně reflektuje postavení svého původního majitele – textilního továrníka Floriana Hernycha. Přesto, že byla vila od roku 1951 využívána různými organizacemi, nedoznala žádných devastujících úprav. Výhrou pro ni bylo v letech 1955–2003 využití Lidovou školou umění (Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana).

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa