Památník Terezín

Navigace › Mapa ČRÚsteckýTerezín

Kategorie Kulturní památky

Most přes Novou Ohři z roku 1782 zároveň plnil funkci hlavních stavidel pevnosti. Jeho stavbu projektoval C.A.de Traux. Terezinský manévrovací systém umožňoval zatopit všechny kotliny a příkopy nebo jejich ohrožené části. Celý systém se mohl během krátké doby zaplavit až do výše 7 m.

Po otevření vypouštěcích stavidel voda samospádem odtékala zpět do řeky Ohře.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa