Výběr z 33 virtuálních prohlídek9: U Horákova mlýna.

Pohled na východní Zadomí s dominantou pozdně gotické bašty a hradebního domu, ve kterých dnes sídlí městské muzeum.
Zpět Nápověda