Výběr z 33 virtuálních prohlídek12: Zámecké nádvoří

se zbytky chiaroscurové výzdoby a s plastikami erbů Jana Černčického, Rudolfa ze Stubenberku a rodiny Bartoňů nad jižními arkádami.
Zpět Nápověda