Výběr z 33 virtuálních prohlídek29: Pohled ze zahradního ochozu Zázvorky,

dnes již veřejnosti nepřístupnému.
Zpět Nápověda