Český Krumlov

Navigace › Mapa ČRJihočeský

Český Krumlov - 15

Rozkvět Českého Krumlova je spojen s vládou pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance.

Prohlídky tohoto místa