Katedrála sv. Víta-hlavní loď


Kategorie Kulturní památky


Střed hlavní lodi katedrály s původní varhanní kruchtou.


Další prohlídky z tohoto místa