Stavovské divadlo-hlediště 2


Kategorie Kulturní památky


Hlediště z nadhledu.


Další prohlídky z tohoto místa