Pevnost Stachelberg-největší sál


Kategorie Kulturní památky


Toto je na délku největší sál ze všech československých pevnostních areálů.Vlevo je vidět nepřístupný vchod do dalších , většinou zatopených, částí tohoto podzemního komplexu.


Další prohlídky z tohoto místa