Přehrada Les Království


Kategorie Příroda


Hlavním účelem vodního díla Les Království bylo zmírnění průchodu velkých vod na Labi a částečná ochrana území pod hrází.Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1920 až 1923.

Po stránce architektury patří toto vodní dílo k nejhezčím vodohospodářských stavbám v republice. Od roku 1964 je tento objekt zapsán jako kulturní památka.

Dron-foto operátor DAN PEK.


Další prohlídky z tohoto místa