Dvůr Králové nad Labem - Přehrada Les Království


Kategorie Kulturní památky


Léto na přehradě Les Království. Netradiční letecký pohled nad výpustí a elektrárnou pod hrází.

Hlavním účelem vodního díla Les Království bylo zmírnění průchodu velkých vod na Labi a částečná ochrana území pod hrází.Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1920 až 1923.

Po stránce architektury patří toto vodní dílo k nejhezčím vodohospodářských stavbám v republice. Od roku 1964 je tento objekt zapsán jako kulturní památka.

Hráz byla postavena v letech 1910 – 1919 jako tížná oblouková z kamenného zdiva na trasocementovou maltu. Jako materiál je použit královedvorský pískovec získaný z místního výlomu.Návodní líc je tvořen řádkovým, vzdušní líc kyklopským zdivem.Kromě hráze tvoří vodní dílo i obtokové tunely ( jasně patrné na snímku ), přelivy, výpusti a 182 metrů dlouhá ochranná zeď k zamezení průsaků.dron-foto Dan Pek


Další prohlídky z tohoto místa