Turnov - Chrám narození Panny Marie

Navigace › Mapa ČRLibereckýTurnov

Kategorie Kulturní památky


Chrám Panny Marie byl postaven na místě původního gotického klášterního chrámu dominikánského řádu. Tento chrám ze 13. století, založen Havlem z Lemberka a jeho manželkou Zdislavou, však několikrát vyhořel a počátkem 19. století byl pro špatný stav zbourán. Brzo ho ale nahradil chrám nový, jehož plány vypracoval vídeňský architekt a stavitel Martin Hausknecht. Roku 1825 byl položen základní kámen pány z Aehrenthalu a stavba pokračovala až do roku 1853, kdy byl chrám slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem.


Další prohlídky z tohoto místa