Ústí nad Orlicí -


Kategorie Kulturní památky


Hernychova vila ve své reprezentativní podobě z období florální secese plně reflektuje postavení svého původního majitele – textilního továrníka Floriana Hernycha. Přesto, že byla vila od roku 1951 využívána různými organizacemi, nedoznala žádných devastujících úprav. Výhrou pro ni bylo v letech 1955–2003 využití Lidovou školou umění (Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana).


Další prohlídky z tohoto místa