Opatovice - křižovatka 14.6.2009


Kategorie Komerční objekty


Červen 2009 – pokračující práce na mimoúrovňové křižovatce nedaleko elektrárny Opratovice. Snímek pořízen 14.6.2009. dron-foto Dan Pek


Další prohlídky z tohoto místa