Tvrz Dřevčice

Navigace › Mapa ČRStředočeskýDřevčice

Kategorie Hotely, restaurace


Dřevčická tvrz leží severovýchodním směrem od Prahy, okres Praha-východ. První písemná zmínka je z roku 1052, kdy „Villa Dreucici“ byla majetkem kostela ve Staré Boleslavi, jenž ji získal donací od knížete Břetislava. Roku 1332 žil na Dřevčické tvrzi jakýsi „Bartho Kokot in Drzewczicz“ (Bartoloměj Kokot), jeho podobizna je dnes jednou z ozdob interiéru tvrze. Roku 1364 dlel v Dřevčicích Jan, biskup litomyšlský, který tu řídil záležitosti desátků svého města Svitavy. Koncem 80. let 14. století obsadili Dřevčickou tvrz nepřátelé olomouckého biskupa Mikuláše, jmenovitě Aleš z Cimburka. Zanedlouho poté však připadla zpět olomouckému biskupství. Z příkazu krále byla Dřevčická tvrz („sessione Drzewczicz“) v dubnu 1396 předána jeho právoplatnému držiteli, biskupu Mikulášovi. Sám Václav IV. poté potvrdil Mikulášovi držení opevnění v Dřevčicích se vsí tamtéž. Olomoučtí biskupové pak drželi Dřevčice několik let bez přerušení.


Další prohlídky z tohoto místa