Terezín - město

Navigace › Mapa ČRÚsteckýTerezín

Kategorie Kulturní památky


Most přes Novou Ohři z roku 1782 zároveň plnil funkci hlavních stavidel pevnosti. Jeho stavbu projektoval C.A.de Traux. Terezinský manévrovací systém umožňoval zatopit všechny kotliny a příkopy nebo jejich ohrožené části. Celý systém se mohl během krátké doby zaplavit až do výše 7 m.

Po otevření vypouštěcích stavidel voda samospádem odtékala zpět do řeky Ohře.


Další prohlídky z tohoto místa