Žďár nad Sázavou - Zelená Hora


Kategorie Kulturní památky


V letech 1719 až 1722 byl vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře poblíž města Žďáru nad Sázavou. Poutní kostel na Zelené Hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury.


Další prohlídky z tohoto místa