Luže

Navigace › Mapa ČRPardubický

Luže

Obec Luže byla založena na pravém břehu řeky Olšinky (Novohradky, Kamenice), na rozhraní lesnatých výběžků českomoravské vrchoviny a úrodné labské nížiny. Starší osídlení zde existovalo již na počátku 12.století. První zmínky o Luži jako o osadě se datují do roku 1250. Historie osady je úzce spjata s osudy hradu Košumberka. Nejprve byla Luže s okolními vesnicemi součástí panství v české historii známých pánů z Chlumu a Košumberka, později Slavatů z Chlumu a Košumberka, významných představitelů protestantské šlechty.

Prohlídky tohoto místa