Ústí nad Labem

Navigace › Mapa ČRÚstecký

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem leží na soutoku řek Labe a Bíliny. Z jižní strany sousedí s Českým středohořím, na severní straně s Krušnými horami. Na západ od města se rozkládá okraj Podkrušnohorské pánve s povrchovými uhelnými doly.

Prohlídky tohoto místa