Vodní nádrž Hamry

Navigace › Mapa ČRPardubický

Vodní nádrž Hamry

Hráz je sypaná, zemní, přímá. Návodní strana je zpevněna dlažbou 30 cm silnou na betonovém podkladu síly 60 cm až do kóty 600,30 m n. m. Zbytek svahu do koruny a v koruně je hráz opevněna dlažbou na sucho o síle 25 cm. Na levé straně hráze je umístěn manipulační objekt , v jehož levé polovině bylo uloženo dvojí výpustné potrubí o průměru 1000 mm, které ústí do tlumicí komory rozměrů 8,40×4,00 m, z níž voda odtéká tunelem do řečiště pod přehradou.

Prohlídky tohoto místa