Zámek Konopiště

Navigace › Mapa ČRStředočeský

Zámek Konopiště

Hrad KONOPIŠTĚ byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13.století, pravděpodobně biskupem TOBIÁŠEM Z BENEŠOVA. První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15.století JIŘÍM ZE ŠTERNBERKA, dále pak začátkem 17.století HODĚJOVSKÝMI Z HODĚJOVA. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18.století VRTBOVÉ Z VRTBY. Arcivévoda FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE, který koupil zámek roku 1887 od LOBKOWITZŮ, přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti byly vybaveny muzeálními sbírkami, jejichž základ pochází z dědictví Františka Ferdinanda po Modenském vévodovi.

Prohlídky tohoto místa