Česká Kamenice

Navigace › Mapa ČRÚstecký

Česká Kamenice

Město Česká Kamenice najdete na severu Čech asi 20 km na východ od Děčína. Rozkládá se v údolí řeky Kamenice, posledního labského přítoku na našem území. Město je z jihu chráněno zříceninou hradu Kamenice na Zámeckém vrchu, ze severu masivní čedičovou skalou, pro svůj tvar zvanou Jehla. Malebnost přírodních krás českokamenicka podtrhává skutečnost, že na území města se stýkají území tří Chráněných krajinných oblastí: Labských pískovců, Českého středohoří a Lužických hor. Současná Česká Kamenice představuje významné turistické centrum zdejšího regionu a to nejen díky své osobité kráse, množství kulturních památek, ale i příhodnou polohou v turisticky poutavé krajině. Díky jednomu z nejzachovalejších městských historických center v severních Čechách byla na území města v roce 1992 vyhlášena městská památková zóna. Během několika let se počet objektů prohlášených kulturní památkou rozrostl na 35 s nově zrekonstruovaným náměstím. Kulturní hodnota památek a péče o ně byla v roce 2006 oceněna titulem „Historické město roku 2005.“ zdroj www.ceska-kamenice.cz

Prohlídky tohoto místa