Rychnov nad Kněžnou


Kategorie Města, obce


Sousoší před zámkem

Jádro skupiny tvoří bohatě členitá, raně barokní plastika P. Marie na vysokém korintském sloupu a dvě další plastiky, sv. Jan Nepomucký a sv. František z Pauly. Sloup P. Marie vztyčen roku 1692, mladší sochy světců byly přidány spolu s balustrádou ve 20. letech 18. století. Hodnotná díla neznámých barokních autorů.


Další prohlídky z tohoto místa