Zdechovice

Navigace › Mapa ČRPardubickýZdechovice

Kategorie Města, obce

Mariánský sloup ve Zdechovicích stojí na poz. parc. č. 621/1. Je evidován pod registračním číslem památky 2182. Na vyšším osmibokém soklu s pilastry a zužující se vrchní částí je sloup s vrchní profilovanou částí s konzolami, na ní vrcholová socha Panny Marie v kontrapostu, rozpuštěné vlasy, kolem hlavy svatozář.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa