Zdechovice

Navigace › Mapa ČRPardubickýZdechovice

Kategorie Města, obce


Mariánský sloup ve Zdechovicích stojí na poz. parc. č. 621/1. Je evidován pod registračním číslem památky 2182. Na vyšším osmibokém soklu s pilastry a zužující se vrchní částí je sloup s vrchní profilovanou částí s konzolami, na ní vrcholová socha Panny Marie v kontrapostu, rozpuštěné vlasy, kolem hlavy svatozář.


Další prohlídky z tohoto místa