Rychnov nad Kněžnou

Kategorie Hrady, zámky

Kolowratský zámek

Počátky výstavby rychnovského barokního zámeckého areálu spadají do 70.let 17.století, konkrétně již do roku 1670, kdy byly zahájeny práce na zabezpečení strmého, severozápadního svahu mocnou opěrnou zdí. Vlastní výstavba zámeckého objektu-uzavřeného bloku se dvěma nádvořími, tvořícího dnes ústřední jádro celé skupiny, byla započata v roce 1676 neznámým architektem severoitalského školení a trvala s menšími přestávkami až do roku 1690.

Kde to je?

mapy.cz
Výchozí zobrazení je letecký pohled na danou lokalitu.
Google Maps
Výchozí zobrazení v mapě na hlavní stránce.

Ovládání

Stiskem tlačítka myši a jejím tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.
Shift - přiblížení, Ctrl - oddálení.


Další prohlídky z tohoto místa